Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/zppokornica/ftp/gim/includes/config.inc.php on line 56
szkolnastrona - Gimnazjum w Starej Kornicy - Zabytki i pomniki gminy Stara Kornica - Kobylany

Z historii Kobylan...

Jesteś tu: » Zabytki i pomniki gminy Stara Kornica » Kobylany » Z historii Kobylan...

Z historii Kobylan...

Dworek Frankowskich

W połowie XVII w. Kobylany były we władaniu Kazimierza Orzeszko, który był podstolim mielnickim. W 1674 r. Kobylany przeszły w ręce Jana Mężeńskiego herbu Kościesza brata sędziego grodzkiego w Mielniku. Na początku lat 90-tych XVII w. właścicielem całych Kobylan stał się pan na Kuczynie Wiktoryn Kuczyński. W latach 1741-77 właścicielem Kobylan był Leon Michał Kuczyński ( syn Wiktoryna). W 1778r. Kobylany przejął syn Leona Feliks Kuczyński. Dwór w Kobylanach był wówczas ośrodkiem niewielkiej włości składającej się ze wsi Kobylany i wsi Kiełbaski wciśniętych pomiędzy rozległe dobra hrabstwa bialskiego Radziwiłłów i obszerną włość huszlewską książąt Woronieckich.  W 1788r. Kobylany przeszły w ręce Dominika Kuczyńskiego, brata Feliksa Kuczyńskiego dziedzica dóbr Woźniki. W 1815r. znalazły się w Królestwie Polskim. Po śmierci Dominika Kuczyńskiego w 1819r. Kobylany  przeszły w ręce wdowy po Feliksie Kuczyńskim Józefy i jej syna Aleksandra właściciela Woźnik i Korczewa.

W latach 20 XIX wieku Kuczyńscy sprzedali Kobylany Karolowi Kozłowskiemu. W latach 50 i 60 XIX wieku Tomasz Nicefor Flejczerowskigo ożenku z Jadwigą Joanną Kozłowską odziedziczył wraz z nią majątek Kobylany. W 1893 r. właścicielem Kobylan został Roman Frankowski.  W 1911r. po śmierci Romana Frankowskiego dziedzicem majątku został Józef Frankowski. Sprowadzał on różne rodzaje drzew do parku w Kobylanach (limby, modrzewie, buki...). W 1919 roku po śmierci Józefa Frankowskiego majątek objął  Karol Frankowski.

W 1932r. Karol Frankowski dokonał remontu pałacu. Po śmierci Karola Frankowskiego  w 1937r. majątek dworski pozostał we władaniu spadkobierców Haliny, Wandy i Karola Frankowskiego (juniora).

W okresie wojny na początku 1940 roku Niemcy przysłali do dworu w Kobylanach swego administratora Donaja. Frankowscy zostali tylko rezydentami zdanymi na jego łaskę.  W 1941r. niemiecki zarządca Donaj przekazał Liegenschaft swemu następcy Tadeuszowi Braunowi.

Sowieci pojawili się w Kobylanach 30 lipca 1944r. W 1944 NKWD (tajna sowiecka policja polityczna) otoczyło pałac w Kobylanach i aresztowano partyzantów AK . Do  grudnia przeprowadzono parcelację majątku Frankowskich a panie Frankowskie wyrzucono z pałacu.

W latach 1944-1945 teren majątku rozpalcelowano, a dawny dwór sprzedano gospodarzom ze wsi Kobylany, którzy go rozebrali z przeznaczeniem na budulec. Rozebrano również zabudowania gospodarcze i parkany. Większość uzyskanego z rozbiórki materiału została użyte do budowy drogi do miejscowości Rudka. W 1949 roku wybuchł pożar stodoły dworskiej byłych fornali po reformie. Wszystko się doszczętnie spaliło.


Z dawnego majątku ziemskiego zachowały się resztki budynku drewnianego konstrukcji zrębowej, zwanego rządcówką, z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to pięcioosiowa budowla na rzucie prostokąta, z układem wnętrza dwutraktowym. Czterospadowy dach pierwotnie kryty był gontem.


Dworek Frankowskich

Gorzelnia z 1904r.

Spichrz

Rządcówka

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo